Aerospace Structures

cover.jpg doorhinge.jpg flap.jpg
hinge.jpg reddoor.jpg prop.jpg
blades.jpg container.jpg door.jpg
hatch.jpg inspection.jpg intake.jpg
nozzle.jpg numbers.jpg rivets.jpg
reddot.jpg redfour.jpg redstar.jpg
orangehatch.jpg fairing.jpg goldeneye.jpg

About

Examples of different aerospace structures - pictures taken in Hangar 7, Flugwerft Schleissheim and Cosmodrome Baikonur